O nás

Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je státní příspěvková organizace. Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, nadřízeným orgánem je Státní veterinární správa. SVÚ Olomouc je financován z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Základním cílem činnosti ústavu je ochrana zdraví lidí a zvířat.  

Základní úkoly SVÚ Olomouc

  1. Laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat
  2. Zdravotní kontrola zvířat při jejich přesunu a prodeji (exporty a importy) a plošný monitoring zdravotního stavu zvířat
  3. Laboratorní zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, hygienických potřeb a případně dalších vzorků za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a kvality
  4. Laboratorní kontrola plemenitby zvířat
  5. Zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí
  6. Výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace
  7. Odběry vzorků pro laboratorní analýzy a jejich transport do laboratoře
  8. Výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří včetně laboratorní činnosti pro výzkum a vývoj
  9. Vzdělávací a školicí činnost v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu své činnosti

Oddělení a pracoviště SVÚ Olomouc

SVÚ Olomouc představuje moderní pracoviště provádějící komplexní veterinární laboratorní diagnostiku a certifikaci vybraných produktů. Rozsáhlou laboratorní činnost zajišťuje 6 odborných oddělení s 25 laboratořemi:

SVÚ Olomouc má tři detašovaná pracoviště (DP). DP Kroměříž – Oddělení cizorodých látek, DP Brno – Příjmové a konzultační středisko s laboratoří pro diagnostiku trichinelózy a DP Bučovice – Laboratoř pro diagnostiku trichinelózy.

Protikorupční program

Webové stránky organizací, které mají vazbu na činnost SVÚ Olomouc