Seznam vyšetření a služeb prováděných na Oddělení patologické morfologie:

(laboratoře patologické morfologie, parazitologie, reprodukce a histologie)

 

·        patologicko-anatomické vyšetření (pitva) zvířat a orgánů

o   všechny kadávery určené k vyšetření musí doprovázet řádně vyplněná objednávka (ZDE ODKAZ)

o   pro doručení kadáverů uhynulých nebo utracených zvířat do 20 kg (ptáků nebo savců do 20 kg) je možné po předchozí domluvě využít svozu SVÚ Olomouc

o   kadávery nad 20 kg je možné doručit osobně v pracovní době i mimo pracovní dobu (nepřetržitý příjem vzorků)

o   kadávery nad 300 kg – nutná předchozí telefonická domluva (doručení nutné v pracovní dny do 9:00 a transport zajištěný majitelem zvířete).
V ojedinělých případech lze po předchozí domluvě provést pitvu v terénu – např. v místě úhynu.

o   kadávery doporučujeme uchovávat při chladničkových teplotách, zamrazit pouze při delší časové prodlevě (dny pracovního klidu, komplikované doručení apod.)

o   uhynulé/utracené ryby – vždy nutné doručit neprodleně po úhynu, v chlazeném stavu (nemrazit), u hromadných úhynů ryb nutno vždy doručit vzorek vody ve skleněné vzorkovnici, o objemu minimálně 1 litr, naplněné přepadem

o   pitva ve zvláštním režimu (exhumované kadávery v pokročilé autolýze, příprava kadáveru k pohřbení/kremaci) – požadavek na vrácení těla po pitvě majiteli musí být uveden na objednávce vyšetření. Pokud není tento požadavek uveden na objednávce, tělo nelze vydat

o   v případě požadavku pitvy utracených zvířat, doporučujeme utratit zvíře vykazující nejvýraznější klinické příznaky onemocnění

·        soudní pitva

o   Státní veterinární ústav Olomouc je znaleckým ústavem, působí zde znalci:

§  MVDr. Jiří Harna – znalec v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace veterinární patologie a parazitologie

§  MVDr. Martin Pijáček – znalec v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace veterinární patologie a parazitologie

o   Znalecké posudky jsou vypracovávány na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo i na žádost fyzických osob.

·        možnost zajištění likvidace kadáverů (odvoz do kafilerie)

·        RTG vyšetření kadáverů (diagnostika traumatických změn – detekce a zajištění projektilů, fraktury)

·        preparace koster zvířat pro forenzní účely

·        odběry tkání a orgánů (sekční materiál, materiál z jatek) k virologickému, bakteriologickému, parazitologickému, chemicko-toxikologickému, mykologickému vyšetření, vyšetření metodou PCR a případně dalšímu vyšetření

·        histologické vyšetření bioptických a nekroptických vzorků a vzorků potravin (průkaz kostních úlomků v masných výrobcích) parafinovou technikou; cytologické vyšetření kožních změn, punktátů a bronchoalveolárních laváží

·        parazitologické vyšetření klinického materiálu

o   trus, podestýlka, vzorky srsti, peří, kožní seškraby, punktáty apod.

o   semikvantitativní vyšetření trusu flotační, larvoskopickou a sedimentační metodou

o   kvantitativní vyšetření trusu (OPG, EPG)

o   vyšetření trusu imunochromatografickými testy (giardióza, kryptosporidióza)

o   druhové určení parazitů

·        průkaz trichinelózy ze svaloviny vnímavých zvířat trávicí metodou, s možnou následnou genotypizací larev trichinel metodou PCR

·        průkaz anisakózy ve vzorcích rybí svaloviny s možnou následnou genotypizací larev metodou PCR

·        parazitologické vyšetření včel – varroáza, roztočíková nákaza, nosemóza, identifikace exotických parazitů (Aethina tumida, roztoči Tropilaelaps spp.), a škůdců včel (např. Vespa velutina nigrithorax)

·        diagnostika vztekliny v rámci monitoringu dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (lišky a psíci mývalovití) a v případě poranění člověka zvířetem s rizikem nakažení vzteklinou (imunofluorescence, PCR)

·        hematologické vyšetření nesrážlivé krve

o   až 19 sledovaných parametrů s vyhodnocením pro 13 druhů zvířat – pes, kočka, kůň, kráva, prase, králík, myš, krysa, koza, ovce, fretka, opice, velbloud

o   analyzátor v provozu pracovní dny od 7:00 do 19:00

o   vyšetření krevních nátěrů (preferujeme zaslání již připravených krevních nátěrů ihned po odběru krve)

·        vyšetření spermatu (nativní, zamražené vzorky) – bakteriologické, mykologické a mikroskopické vyšetření (morfologie, motilita aj.)

·        vyšetření prepuciálních výplašků (kampylobakterióza, trichomoniáza), vaginálních a prepuciálních výtěrů (bakteriologické, mykologické vyšetření)

·        měření stájového mikroklimatu (teplota, relativní vlhkost, koncentrace CO2 a NH3

·        kontrola účinnosti desinfekce – bakteriologické vyšetření stěrů z ploch po desinfekci s kvalitativním vyjádřením výsledků

·        metabolické testy u přežvýkavců (nutná předchozí telefonická konzultace)

·        konzultace a poradenství výsledků vyšetření a stanovených diagnóz na protokolech SVÚ Olomouc

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *